• XVIII. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  16-19 Eylül 2021

  Titanic Deluxe Bodrum Hotel Otelimize ait önlemler için tıklayınız.  Toplantımıza ait önlemler için tıklayınız.  Güvenli Turizm Sertifikası için tıklayınız.

DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,

Metabolik Sendrom Derneği olarak onyedi yıldır başarı ile Metabolik Sendrom Sempozyumlarını gerçekleştirdik. Sempozyum katılımcılarının olumlu geri dönüşleri bizlere hedef göstermiş olup daha iyiye ulaşmak için amaç ve şevk vermiştir. Verimli ve güzel bir sempozyum olacağına inandığımız 18. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU’nu 16-19 Eylül 2021 tarihlerinde COVID-19 pandemi döneminde, tüm meslektaşlarımızın sağlığı düşünülerek ve Sağlık Bakanlığının önerisine uygun olarak Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de gerçekleştireceğiz. Katılımcılarımızın bilimsel ve sosyal programlarımıza ilgisinin daha da artacağına inancımız çok yüksektir.

Metabolik sendrom ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Kardiyometabolik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinin yol haritası çizilirken, ana kavşağın metabolik sendrom olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Günümüzün en önde gelen sağlık hedefleri arasında her biri metabolik sendromun bir parametresi olan obezite, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve ateroskleroz ile mücadele vardır. Ülkemizde diyabet artış hızının çok yüksek olduğu söylenirken, metabolik sendromun tip 2 diyabet riskini beş kat arttırdığı, en önde gelen ölüm nedeninin kardiyovasküler hastalıklar olduğu söylenirken, metabolik sendromun kardiyovasküler hastalık riskini iki kat artırdığı hatırlanmalıdır.

Metabolik Sendrom Sempozyumları, başta iç hastalıkları, kardiyoloji, endokrinoloji, nefroloji, ve aile hekimliği alanları olmak üzere pek çok uzmanlık alanından hekimlerin katılımıyla gerçekleşen multidisipliner bilimsel toplantılardır.

İlgi ve katılımın her yıl artarak devam etmesi Sempozyum düzenleme kurulunun hem motivasyonunu hem de sorumluluğunu artırmaktadır. Alanında birikimli hocalarımız tarafından siz değerli meslektaşlarımıza sunulacak bilimsel şölene tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Sempozyumumuza katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Metabolik Sendrom Derneği Düzenleme KuruluDernek Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz (Başkan)
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Mustafa Arıcı
 • Prof. Dr. Tevfik Ecder
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
 • Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan

ANA KONULAR

 • Metabolik sendrom
 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Dislipidemi / Hiperlipidemi
 • Obezite / Abdominal obezite
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Yetersizliği
 • Yağlı Karaciğer Hastalığı


ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 10 Ağustos 2021
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 9 Temmuz 2021
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 9 Temmuz 2021


BİLİMSEL PROGRAM


  Bilimsel Program Görüntülemek İçin Tıklayınız.

16 Eylül 2021, Perşembe

14:15 - 14:30 XVIII. Metabolik Sendrom Sempozyumu Açılış Töreni
14:30 - 15:30 Metabolik Sendrom Beşlisi
Metabolik sendrom gündemi ve PURE çalışmasından yeni veriler Aytekin Oğuz
Lipid gündemi Sadi Güleç
Diyabet gündemi Kubilay Karşıdağ
Obezite gündemi Yüksel Altuntaş
Hipertansiyon gündemi Ahmet Temizhan
15:30 - 16:45 Uydu sempozyum
“10 Soruda Dislipidemi: Bir Evolocumab Toplantısı”
Konuşmacılar: Sadi Güleç, Ahmet Temizhan
16:45 - 17:00
Kahve Molası
17:00 - 18:15
Bildiriler
Oturum Başkanı: Kubilay Karşıdağ
17:00 - 17:07
SS-01
Prediyabeti Olan Hastalarda Diyabetik Retinopati Değerlendirmesi Zeynep Koç
17:07 - 17:14
SS-02
Tip 2 diyabetes mellitusun erken tanısında yeni bir marker: myonektin Emel Sağlam
17:14 - 17:21
SS-03
Diyabetik COVID-19 Hastalarında HbA1C Düzeyi Prognostik Bir Gösterge Olabilir mi? Kadem Arslan
17:21 - 17:28
SS-04
Herediter Anjioödem Tanılı Hastalarda Vücut Kitle İndeksleri İle Atak Sayıları Arasındaki
İlişkinin Araştırılması Mehmet Kılınç
17:28 - 17:35
SS-05
GLP-1 analoğu olan eksenatidin tip 2 diyabetli hastalardaki nonalkolik yağlı karaciğer üzerine etkisi Sevde Nur Fırat
17:35 - 17:42
SS-06
Diyabetik Retinopatide Serum Lipid ve ADMA Düzeyleri Mustafa Çetin
17:42 - 17:49
SS-07
Kardiyometabolik bir risk faktörü olan epikardiyal yağ doku hacminin tahmininde hepatosteatoz
göstergesi karaciğer dalak indeksinin kullanılması Hakan Özer
17:49 - 17:56
SS-08
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Pandemi Polikliniğinde Covid-19 ve Azigos Birlikteliği Esra Suay Timurkaan
17:56 - 18:15
Tartışma

17 Eylül 2021, Cuma

09:00 - 10:15 Hipertansiyon Oturumu
Oturum Başkanı: Çetin Erol
09:00 - 09:20
Koldan, bilekten, parmak ucundan, telefonla, saatle vb. kan basıncı ölçümü: Güvenelim mi? Tevfik Ecder
09:20 - 09:40
Hedef değerlere neden ulaşamıyoruz? İğneyi kendimize, çuvaldızı hastalara: Hekim ataleti Fatih Ertaş
09:40 - 10:00
Artısıyla eksisiyle polipiller Dilek Ural
10:00 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: Kerim Güler, Kubilay Ukinç, Şevki Çetinkalp
11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 12:45 Diyabet oturumu
Oturum Başkanları: Erol Bolu, Rıfat Emral
11:30 - 11:50
İnsülin tedavisi nereye gidiyor? Bildirilecektir
11:50 - 12:10
GLP tedavisi nereye gidiyor? Sibel Güldiken
12:10 - 12:30
T2DM tedavisinde ufukta ne var? M. Kemal Balcı
12:30 - 12:45
Tartışma
12:45 - 14:00
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Üç konu, üç konuk
Oturum Başkanları: Abdülbaki Kumbasar
14:00 - 14:15
Obez ve/veya T2DM hastaya ne zaman cerrahi önerelim Nihat Aksakal
14:15 - 14:30
Gestasyonel DM tanı ve tedavisinde son karar Nurdan Gül
14:30 - 14:45
Diyabeti tedavi ederken KC yağlanması ne olacak? Kadir Demir
14:45 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:15
Kahve Molası
15:15 - 16:00 Uydu Sempozyum
Konu: Pratiğimizi Değiştiren İnternet Uygulamaları
Moderatör: Sadi Güleç
Konuşmacı: Emre Saygılı
16:00 - 17:15
Bildiriler
Oturum Başkanı: Aytekin Oğuz
16:00 - 16:07
SS-09
Covid-19 pandemi sürecinin dahiliye polikliniğine başvuran Tip 2 DM hastalarının metabolik kontrolleri üzerine etkisi var mıdır? Yunus Coşkun
16:07 - 16:14
SS-10
Prediyabet Tanısında Yeni Tanı Önerimiz: Uzatılmış Ogtt’de Reaktif Hipoglisemi Varlığı Yüksel Altuntaş
16:14 - 16:21
SS-11
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonlar ile
Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranı Arasındaki Korelasyon Müzeyyen Eryılmaz
16:21 - 16:28
SS-12
Tip 2 Diyabette Glisemik Kontrol ve Renal Komplikasonlar: Retrospektif bakışla Görül(emey)enler! Miraç Vural Keskinler
16:28 - 16:35
SS-13
Tip 2 diyabet hastalarında glisemik regülasyon amacıyla kullanılan tedavilerin, sol atrium çapı ve ejeksiyon
fraksiyonuna etkisinin değerlendirilmesi Feride Pınar Altay
16:35 - 16:42
SS-14
Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Beslenme İlkeleriyle İlgili Farkındalıklarının ve Davranış Şekillerinin Branşlara Göre Karşılaştırılması Tuba Sezer
16:42 - 16:49
SS-15
Franks's Sign Aterometabolik Bir Ölçüt Olabilir mi? Cansu Cantürk
16:49 - 16:56
SS-16
Non-diyabetik COVID-19 hastalarında başvuru glikoz düzeyinin taburculuk sonrası mortaliteyle ilişkisi Emre Sedar Saygılı
16:56 - 17:15
Tartışma

18 Eylül 2021, Cumartesi

09:00 - 10:15 Kardiyorenal metabolik bakış açısıyla SGLT2 inhibtörleri
Oturum Başkanı: Serdar Güler
09:00 - 09:20
Nefrolog gözüyle Mustafa Arıcı
09:20 - 09:40
Kardiyolog gözüyle Ahmet Temizhan
09:40 - 10:00
Endokrinolog gözüyle Kubilay Karşıdağ
10:00 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Tip 2 Diyabet Tedavisi ve Sitagliptin’in Yeri
Konuşmacılar: Tufan Tükek, Oğuzhan Deyneli
11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 12:45 Dislipidemi oturumu
Oturum Başkanları: Lale Tokgözoğlu, Barış İlerigelen
11:30 - 11:45
İlaç kullanmadan kolesterol ve trigliserit değerlerimi düşürebilir miyim? Kübra Yıldız Güler
11:45 - 12:00
Kalp damar hastalığı ve diyabeti olmayan hastalarda statinlerin faydası var mı? Mustafa Kılıçkap
12:00 - 12:15
Metabolik sendrom ve Tip 2 DM’de dislipidemi yönetimi Meral Kayıkçıoğlu
12:15 - 12:30
Kanıta dayalı Omega 3 kullanımı: hangi hastaya, hangi dozda? Cem Barçın
12:30 - 12:45
Tartışma
12:45 - 14:00
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 DM tanı ve tedavisinde zor vakalar
Oturum Başkanları: Yüksel Altuntaş, Kubilay Karşıdağ
M. Temel Yılmaz
Mine Adaş
15:00 - 15:10 Kahve Molası
15:10 - 16:30
Sözlü bildiriler:
Oturum Başkanı: Ahmet Temizhan
15:10 - 15:17
SS-17
Obezitede 25 OH-D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi Hasret Cengiz
15:17 - 15:24
SS-18
Ötiroid Nodüler Guatrın Metabolik Sendrom ve bileşenleri ile ilişkisi M. Masum Canat
15:24 - 15:31
SS-19
Hipoparatiroidizm Tedavisinde Korunmuş Parathormon Düzeylerinin Terapötik Kalsiyum Hedeflerine
Ulaşmadaki Etkisinin Araştırılması Hasret Cengiz
15:31 - 15:38
SS-20
Polikistik Over Sendromunda Fenotip ve Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Arasındaki İlişki: Gözlemsel bir çalışma Murat Şahin
15:38 - 15:45
SS-21
Tip 2 diyabet tanılı COVID-19 hastalarıyla diyabetik olmayan COVID-19 hastalarının klinik, laboratuvar
bulguları ve mortalite analizlerinin karşılaştırılması Betül Çavuşoğlu Türker
15:45 - 15:52
SS-22
Katekolamin Üreten Tümörler ve Glukoz Metabolizma Bozuklukları: Olgu Serisi Özge Telci Çaklılı
15:52 - 15:59
SS-23
Metabolik Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler İle Değerlendirilmesi Mehmet Memduh Baş
15:59 - 16:06
SS-24
Akut Koroner Sendromla Yatırılıp Perkütan Koroner Sendrom Girişim Yapılan Hastalarda Vücut Kitle İndeksinin
Hastane içi Ölüm de Etkisi Ramazan Gündüz
16:06 - 16:13
SS-25
Diyabetli Hastalara Ayak Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin Bilgi, Öz-etkililik ve Davranış Üzerine Etkisi: Sistematik
Derleme ve Meta-Analiz Elif Yıldırım Ayaz
16:13 - 16:30
Tartışma

19 Eylül 2021, Pazar

09:15 - 10:50 Metabolik Sendrom Ekibinden Dinleyelim
Oturum Başkanları: Banu Mesçi, Aytekin Oğuz
09:15 - 09:30
Metabolik sendromda “akılcı ilaç kullanımı ilkeleri” ve ötesi Miraç Vural Keskinler
09:30 - 09:45
PURE Türkiye12. Yıl: Saha çalışmasında en zorlandığımız yıl neler yapabildik? Burcu Tümerdem Çalık
09:45 - 10:05
Hastaların hatalarından çıkarılan dersler ışığında diyabet ve metabolik sendromda hasta eğitimi Güneş Alkaya
10:05 - 10:35
Diyetisyenin SSS listesi Kübra Yıldız Güler
10:35 - 10:50
Tartışma
10:50 - 11:10
Kahve Molası
11:10 - 11:30 Sempozyum değerlendirme oturumu
Oturum Başkanı: Mehmet Uzunlulu
“Metabolik sendrom 2021”da neler konuşuldu? Eve götürülecek mesajlar Ayşe Naciye Erbakan
11:30 - 12:00
Ödül kazanan bildiriler
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından dereceye giren bildirilere Metabolik Sendrom Derneği tarafından alttaki ödüller verilecektir.
• Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt ve konaklama sponsorluğu
• Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
• Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
• Poster Bildiri Birincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
**Bildiri değerlendirmelerinin, bildiri ödüllerinin temini ve verilmesinin herhangi bir aşamasında, hiç bir firmanın (ruhsat/izin sahibi) müdahalesi veya sponsorluğu söz konusu değildir.
12:00 - 12:30
Kapanış

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Sözlü ve Poster Kabul Bildiriler

SÖZEL SUNUMLAR
SS-01
Prediyabeti Olan Hastalarda Diyabetik Retinopati Değerlendirmesi Zeynep Koç
SS-02
Tip 2 diyabetes mellitusun erken tanısında yeni bir marker: myonektin Emel Sağlam
SS-03
Diyabetik COVID-19 Hastalarında HbA1C Düzeyi Prognostik Bir Gösterge Olabilir mi? Kadem Arslan
SS-04
Herediter Anjioödem Tanılı Hastalarda Vücut Kitle İndeksleri İle Atak Sayıları Arasındaki İlişkinin Araştırılması Mehmet Kılınç
SS-05
GLP-1 analoğu olan eksenatidin tip 2 diyabetli hastalardaki nonalkolik yağlı karaciğer üzerine etkisi Sevde Nur Fırat
SS-06
Diyabetik Retinopatide Serum Lipid ve ADMA Düzeyleri Mustafa Çetin
SS-07
Kardiyometabolik bir risk faktörü olan epikardiyal yağ doku hacminin tahmininde hepatosteatoz
göstergesi karaciğer dalak indeksinin kullanılması Hakan Özer
SS-08
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Pandemi Polikliniğinde Covid-19 ve Azigos Birlikteliği Esra Suay Timurkaan
SS-09
Covid-19 pandemi sürecinin dahiliye polikliniğine başvuran Tip 2 DM hastalarının metabolik kontrolleri üzerine etkisi var mıdır? Yunus Coşkun
SS-10
Prediyabet Tanısında Yeni Tanı Önerimiz: Uzatılmış Ogtt’de Reaktif Hipoglisemi Varlığı Yüksel Altuntaş
SS-11
Tip 2 Diyabetik Hastalarda Mikrovasküler Komplikasyonlar ile Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranı Arasındaki Korelasyon Müzeyyen Eryılmaz
SS-12
Tip 2 Diyabette Glisemik Kontrol ve Renal Komplikasonlar: Retrospektif bakışla Görül(emey)enler! Miraç Vural Keskinler
SS-13
Tip 2 diyabet hastalarında glisemik regülasyon amacıyla kullanılan tedavilerin, sol atrium çapı ve ejeksiyon
fraksiyonuna etkisinin değerlendirilmesi Feride Pınar Altay
SS-14
Sağlık Çalışanlarının Sağlıklı Beslenme İlkeleriyle İlgili Farkındalıklarının ve Davranış Şekillerinin Branşlara Göre Karşılaştırılması Tuba Sezer
SS-15
Franks's Sign Aterometabolik Bir Ölçüt Olabilir mi? Cansu Cantürk
SS-16
Non-diyabetik COVID-19 hastalarında başvuru glikoz düzeyinin taburculuk sonrası mortaliteyle ilişkisi Emre Sedar Saygılı
SS-17
Obezitede 25 OH-D vitamini Düzeyinin Vücut Kitle İndeksi ile İlişkisi Hasret Cengiz
SS-18
Ötiroid Nodüler Guatrın Metabolik Sendrom ve bileşenleri ile ilişkisi M. Masum Canat
SS-19
Hipoparatiroidizm Tedavisinde Korunmuş Parathormon Düzeylerinin Terapötik Kalsiyum Hedeflerine Ulaşmadaki Etkisinin Araştırılması Hasret Cengiz
SS-20
Polikistik Over Sendromunda Fenotip ve Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Arasındaki İlişki: Gözlemsel bir çalışma Murat Şahin
SS-21
Tip 2 diyabet tanılı COVID-19 hastalarıyla diyabetik olmayan COVID-19 hastalarının klinik, laboratuvar
bulguları ve mortalite analizlerinin karşılaştırılması Betül Çavuşoğlu Türker
SS-22
Katekolamin Üreten Tümörler ve Glukoz Metabolizma Bozuklukları: Olgu Serisi Özge Telci Çaklılı
SS-23
Metabolik Sendromlu Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler İle Değerlendirilmesi Mehmet Memduh Baş
SS-24
Akut Koroner Sendromla Yatırılıp Perkütan Koroner Sendrom Girişim Yapılan Hastalarda Vücut Kitle İndeksinin
Hastane içi Ölüm de Etkisi Ramazan Gündüz
SS-25
Diyabetli Hastalara Ayak Bakımına Yönelik Verilen Eğitimin Bilgi, Öz-etkililik ve Davranış Üzerine Etkisi: Sistematik
Derleme ve Meta-Analiz Elif Yıldırım Ayaz
POSTER SUNUMLAR
PS-01
Metabolik sendrom tanılı hastalarda beta hücre fonksiyonunun kardiovaskuler risk değerlendirmesinde kullanımı Banu Böyük
PS-02
SGLT2 yi Suçlamak Yerine Önce Özeleştiri Seydahmet Akın
PS-03
Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit ve Tedavide İnsülin Kullanımı Meral Ilgaz Ergin
PS-04
Ketoasidoz ile Tanı Alan, Antipsikotik Kullanımına Sekonder Diyabet ve Hipertrigliseridemi Olgusu Mehmet Süle
PS-05
Endokrinoloji Polikliniğine Başvuran Gestasyonel Diyabet Hastalarının Tanı- Tedavi ve Takibi Lezan Keskin
PS-06
Polikistik over sendromlu kadınlarda metabolik sendrom gelişiminde hiperandrojenizmin etkisi Ahmet Emin Yayla
PS-07
İntravenöz immünoglobulin tedavisinin kan şekeri regülasyonu üzerinde olumlu etkisi Recep Evcen
PS-08
SGLT2 İnhibitörü Kullanımına Bağlı Öglisemik Diyabetik Ketoasidoz Olgusu Kadri Atay
PS-09
Takayasu Arteritine bağlı gelişen torakoabdominal anevrizma ve koarktasyonlar Sinan Cerşit
PS-10
Doğu Anadolu Bölgesinde Covid-19 Tanısı Olup Exitus Olan Hastalarda Diyabet Sıklığı Doğan Nasır Binici
PS-11
Diyabetik Hastalarda Covid 19 Pandemisinin Aşı Yaklaşımına Olan Etkisi Derya Karadeniz
PS-12
COVID-19 pandemisi sırasında obezite: İç hastalıkları kliniğinin deneyimi Banu Böyük
PS-13
Hemoglobinopatili Hastada Tedavi Edilmemiş Tip 2 Diyabet Hastalığı Gökhan Köker
PS-14
Hiperkalemi ayırıcı tanısında diyabetes mellitus Arif Kuş
PS-15
Pembrolizumab Tedavisi Sonrası Gelişen Diabetes Mellitus Olgusu Deniz Cengiz
PS-16
Dapagliflozin kullanımına bağlı gelişen nadir bir akut sistit olgusu Özcan Özbağ
PS-17
Parsiyel Lipodistrofi: İki Farklı Klinik Tablo Elif Ece Doğan
PS-18
Hipertansiyon tek başına mı ? veya birlikte mi? Hakkı Hamid Doğru
PS-19
Kemiğin Paget Hastalığında Metabolik Sendrom Sıklığı Selvinaz Rümeysa Erol
PS-20
LADA Hastalarında Metabolik Sendrom Sıklığı Duygu Yıldız


Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 10 Ağustos 2021

Yazım Kuralları

  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
  9. Metin tek paragraf olmalıdır. 1 adet resim/ 1 adet tablo eklenebilir.
  10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
  11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


KAYIT ÜCRETLERİ

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
9 Temmuz 2021 ve Öncesi
9 Temmuz 2021 Sonrası
Uzman Hekim
1.900 TL 2.000 TL
Firma Yetkilisi
1.800 TL 1.900 TL

* Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
**Vergilerde oluşabilecek değişiklikler aynı şekilde yansıtılacaktır.

* 9 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.
* 16 Temmuz 2021 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilir.

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;
- Bilimsel oturumlara katılım
- Özet kitabı
- Program kitabı
- Sempozyum çantası
- Yaka kartı
- Katılım sertifikası

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Sempozyum kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

HESAP NUMARALARI

18. Metabolik Sendrom Sempozyumu TL HESABI

Banka Adı Yapı Kredi Bankası
Şube Adı Beşiktaş (Şube Kodu: 014)
Hesap Adı Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
Hesap No 76418943 (TL Hesabı)
IBAN No TR100006701000000076418943


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Titanic Bodrum Tanıtıcı VideosuOTEL
9 Temmuz 2021 ve Öncesi
9 Temmuz 2021 ve Sonrası

Titanic Deluxe Bodrum
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
7.800 ₺
5.400 ₺ 8.300 ₺ 5.900 ₺

La Blanche Island
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
 
     

Vogue Hotel
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
 
     

DoubleTree By Hilton Bodrum Işıl Club Resort
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
     

Blue Dreams Resort
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
 
     2021 METSEND Kitabını İndirmek için tıklayınız

*Konaklama Ücretlerine KDV dahil değildir.
**Vergilerde oluşabilecek değişiklikler aynı şekilde yansıtılacaktır.

* 3 gece konaklama tarihleri: 16-19 Eylül 2021
* Bu paketi alan katılımcılar, otelin her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm servislerden faydalanabilecektir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 2.250 TL + KDV ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )
Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcılardan ve firma temsilcilerindenden, kongre oteli olan Titanic Deluxe Bodrum’un “herşey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı ücretine kongre merkezi kullanımı, bir adet öğle yemeği ve iki adet kurabiyeli kahve molası dahildir.
Dış Katılım bedeli 09:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir. Günlük dış katılımcıların akşam kalması durumunda 18:30-23:30 saatleri arası için ücret kişi başı günlük 500-TL ‘dir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

* Konaklama iptal talepleri Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak bildirilmelidir.
* Yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
* 1 Temmuz 2021’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
* En geç 10 Eylül 2021 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Metabolik Sendrom Derneği ve Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.
* Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
* Rezervasyonun geçerli olabilmesi için, banka dekontunun Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

TRANSFER

* 16-19 Eylül tarihlerinde talep edilecek transferler kişi başı tek yön 300 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
* 16-19 Eylül tarihleri dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 500 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.

KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Banka Adı Yapı Kredi Bankası
Şube Adı Beşiktaş (Şube Kodu: 014)
Hesap Adı Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
Hesap No 76418943 (TL Hesabı)
IBAN No TR100006701000000076418943
İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLİMSEL SEKRETARYA   Prof. Dr. Ahmet TEMİZHAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
temizhan@hotmail.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASIFİGÜR Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli - İstanbul
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
metsend@figur.net
2021 METSEND Kitabını İndirmek için tıklayınız-->