• XIX. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU

  29 Eylül-2 Ekim 2022

  Titanic Deluxe Bodrum Hotel Otelimize ait önlemler için tıklayınız.  Toplantımıza ait önlemler için tıklayınız.  Güvenli Turizm Sertifikası için tıklayınız.

DAVETDeğerli Meslektaşlarımız,

Metabolik Sendrom Derneği olarak onsekiz yıldır başarı ile Metabolik Sendrom Sempozyumlarını gerçekleştirdik. Sempozyum katılımcılarının olumlu geri dönüşleri bizlere hedef göstermiş olup daha iyiye ulaşmak için amaç ve şevk vermiştir. Verimli ve güzel bir sempozyum olacağına inandığımız 19. METABOLİK SENDROM SEMPOZYUMU’nu 29 Eylül – 2 Ekim 2022 tarihlerinde Titanic Deluxe Bodrum Hotel'de gerçekleştireceğiz. Katılımcılarımızın bilimsel ve sosyal programlarımıza ilgisinin daha da artacağına inancımız çok yüksektir.

Metabolik sendrom ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Kardiyometabolik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinin yol haritası çizilirken, ana kavşağın metabolik sendrom olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Günümüzün en önde gelen sağlık hedefleri arasında her biri metabolik sendromun bir parametresi olan obezite, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve ateroskleroz ile mücadele vardır. Ülkemizde diyabet artış hızının çok yüksek olduğu söylenirken, metabolik sendromun tip 2 diyabet riskini beş kat arttırdığı, en önde gelen ölüm nedeninin kardiyovasküler hastalıklar olduğu söylenirken, metabolik sendromun kardiyovasküler hastalık riskini iki kat artırdığı hatırlanmalıdır.

Metabolik Sendrom Sempozyumları, başta iç hastalıkları, kardiyoloji, endokrinoloji, nefroloji, ve aile hekimliği alanları olmak üzere pek çok uzmanlık alanından hekimlerin katılımıyla gerçekleşen multidisipliner bilimsel toplantılardır.

İlgi ve katılımın her yıl artarak devam etmesi Sempozyum düzenleme kurulunun hem motivasyonunu hem de sorumluluğunu artırmaktadır. Alanında birikimli hocalarımız tarafından siz değerli meslektaşlarımıza sunulacak bilimsel şölene tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Sempozyumumuza katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Metabolik Sendrom Derneği Düzenleme KuruluDernek Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Aytekin Oğuz (Başkan)
 • Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
 • Prof. Dr. Mustafa Arıcı
 • Prof. Dr. Tevfik Ecder
 • Prof. Dr. Sadi Güleç
 • Prof. Dr. Kubilay Karşıdağ
 • Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu
 • Prof. Dr. Ahmet Temizhan

ANA KONULAR

 • Metabolik sendrom
 • Tip 2 diabetes mellitus
 • Hipertansiyon
 • Dislipidemi / Hiperlipidemi
 • Obezite / Abdominal obezite
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Yetersizliği
 • Yağlı Karaciğer Hastalığı


ÖNEMLİ TARİHLER

 • Bildiri Özeti Göndermek İçin Son Tarih : 14 Ağustos 2022
 • İndirimli Kayıt İçin Son Tarih : 1 Mayıs 2022
 • İndirimli Konaklama İçin Son Tarih : 1 Mayıs 2022


BİLİMSEL PROGRAM


  Bilimsel Program Görüntülemek İçin Tıklayınız.

29 Eylül 2022, Perşembe

16:00 - 16:30 XIX. Metabolik Sendrom Sempozyumu Açılış Töreni
16:30 - 17:45 Metabolik Sendrom Beşlisi
Metabolik sendrom gündemi ve PURE çalışmasından yeni veriler Aytekin Oğuz
Lipid gündemi Sadi Güleç
Diyabet gündemi Kubilay Karşıdağ
Obezite gündemi Yüksel Altuntaş
Hipertansiyon gündemi Ahmet Temizhan
17:45 - 18:00
Kahve Molası
18:00 - 19:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Mustafa Kılıçkap
SS-01
Şiddetli hipertrigliseridemi tedavisinde insülin infüzyonunun etkinliği: Tek merkez deneyimCoşkun Ateş
SS-02
Obezite ve izole koroner arter ektazisi ilişkisi Esra Dönmez
SS-03
Diyabet hastalarında yara iyileşmesi sürecine resveratrol'ün katkısının araştırılmasıOğuz Karahan
SS-04
Koroner kronik total oklüzyon saptanan hastalarda trigliserid / HDL oranının kollateral indeksle ilişkisiUmut Uyan
SS-05
NASH sirozlu hastalarda portal hipertansiyon gelişimini etkileyen metabolik ve biyokimyasal parametrelerinin değerlendirilmesiBetül Çavuşoğlu Türker
SS-06
Metabolik sendrom tanısı alan abdominal obeziteli bireylerde kas kuvveti, fiziksel aktivite ve aerobik kapasitenin incelenmesiBüşra Ülker Ekşi
SS-07
Cerebellin-1 (Cbln1) hormonu gestayonel diyabetin ayırıcı tanısında yeni bir parametre olabilir mi?Zühal Karaca Karagöz

30 Eylül 2022, Cuma

09:00 - 10:15 Hipertansiyonda yorum icap eden durumlar
Oturum Başkanları: Çetin Erol, Barış İlerigelen
09:00 - 09:15
Hocam normalde tansiyonum hep 9/6. Ne zaman 12/7 olsa başım ağrıyor Fatih Sinan Ertaş
09:15 - 09:30
Daha gençsin tansiyon ilacı başlamayalım. Tuzsuz ye, kilo ver, bol bol yürü Cem Barçın
09:30 - 09:45
Kronoterapi; tansiyon ilacının (ilaçlarının) sabah veya akşam alınması fark yaratır mı? Mustafa Kılıçkap
09:45 - 10:00
Kreatinin yüksek hipertansif hastalarda RAAS blokeri yönetimi Mustafa Arıcı
10:00 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: Kubilay Ukinç, Özgür Demir
11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 12:45 Sağlığımızı korumak için;
Oturum Başkanları: Meral Kayıkçıoğlu, Tevfik Ecder
11:30 - 11:50
Vitamin D ve Omega 3 takviyesi kullanmak kalp damar sağlığımıza iyi gelir mi? Lale Tokgözoğlu
11:50 - 12:10
Hergün bir bebe aspirini iyi gelir (mi)! Sadi Güleç
12:10 - 12:30
Hergün bol bol su içmek iyi gelir (mi)! Ülver Derici
12:30 - 12:45
Tartışma
12:45 - 14:00
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Diyabet: Üç soru üç cevap
Oturum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Şevki Çetinkalp
14:00 - 14:15
Ne zaman GLP anologu, ne zaman insülin? Tevfik Demir
14:15 - 14:30
35 yaş üzerinde başlayan diyabette yol haritamız ne olmalı? Mustafa Cesur
14:30 - 14:45
Tip 2 diyabetin radikal tedavisi ne kadar mümkün? Dilek Yavuz
14:45 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:30
Kahve Molası
15:30 - 17:00
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Mehmet Sargın
SS-08
Koroner kronik total oklüzyon saptanan hastalarda FIB-4 skorunun kollateral indeksle ilişkisiUmut Uyan
SS-09
Monoglandüler ve poliglandüler endokrin bozukluğu olan hastalarda anemi ile ilişkili emilim bozukluğu parametrelerinin sağlıklı bireylere göre karşılaştırılmasıAyşen Akkurt Kocaeli
SS-10
Monosit / HDL oranının yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılmasıHatice Aslan Sırakaya
SS-11
Bariatrik cerrahi geçiren bireylerde egzersiz eğitiminin vücut kompozisyonu, kardiyometabolik risk faktörleri, el kavrama kuvveti ve egzersiz inanışları üzerine etkileriHayriye Tomaç
SS-13
Biyolojik tedavi uygulanan ağır astımlı olguların vücut kitle indekslerine göre astım kontrol düzeylerinin araştırılmasıTuğba Önalan
SS-14
Gestasyonel diabetes mellitus’da farklı kan alma tüplerinde ölçülen glukoz değerlerinin karşılaştırılmasıNilgün Işıksaçan
SS-15
Obez adolesanlarda ofis kan basıncı ölçümü güvenilir mi? Derya Tepe
SS-16
Şişman ve obez yaşlıların egzersiz inanışları, egzersiz yararları/engelleri ve fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılmasıYaşam Direl
SS-17
Primer immün yetmezlik hastalarında nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığının araştırılmasıÜmmügülsüm Yılmaz Ergün

1 Ekim 2022, Cumartesi

09:00 - 10:15 Diyabet oturumu
Oturum Başkanları: Yüksel Altuntaş, Dilek Yavuz
09:00 - 09:20
SGLT2 İnh metabolik sendromun yeni ilacı mı? Şevki Çetinkalp
09:20 - 09:40
DPP-IV İnh: 16 yılda öğrendiklerimiz Selçuk Dağdelen
09:40 - 10:00
Sekretegoglar: Çöpe atılması gereken seçenek mi? Gülşah Yenidünya Yalın
10:00 - 10:15
Tartışma
10:15 - 10:30
Kahve Molası
10:30 - 11:15 Uydu Sempozyum
Konu: Metabolik sendromda TDK
Konuşmacılar: Sadi Güleç, Yüksel Altuntaş
11:15 - 11:30
Kahve Molası
11:30 - 12:45 Dislipidemi oturumu
Oturum Başkanları: Abdülbaki Kumbasar, Sadi Güleç
11:30 - 11:45
Yumurta yemem, et yemem; LDL kolesterolüm neden 190 mg/dL? Meral Kayıkçıoğlu
11:45 - 12:00
Metabolik sendromlu ve/veya diyabetik hastada trigliserid yüksekliğine yaklaşım Necla Özer
12:00 - 12:15
Kronik böbrek hastalığında neden statin kullan(m)ıyoruz? Öner Özdoğan
12:15 - 12:30
Statin alırken kas ağrısı tanımlayan hastaya yaklaşım Ahmet Temizhan
12:30 - 12:45
Tartışma
12:45 - 14:00
Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Kalp damar hastalığı bulunmayan yaşlı bireylerde risk faktörlerinin yönetimi
Oturum Başkanları: Kubilay Karşıdağ, Ahmet Temizhan
14:00 - 14:15
Hastamın yaşı 74; AKŞ 160 mg/dL, HbA1C %8.1 Alper Gürlek
14:15 - 14:30
Hastamın yaşı 74; LDL kolesterolü 200 mg/dL Dilek Ural
14:30 - 14:45
Hastamın yaşı 74; kan basıncı 160/65 mmHg Tevfik Ecder
14:45 - 15:00
Tartışma
15:00 - 15:10
Kahve Molası
15:30 - 17:00
Sözlü bildiriler:
Oturum Başkanı: Mehmet Uzunlulu
SS-18
İç hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda serum 25-OH vitamin-D ve HbA1c düzeyleri arasındaki ilişkiHatike Hançer
SS-19
Epikardiyal yağ doku miktarını ön görmekte laboratuvar tetkiklerinden yararlanılabilir mi?Hakan Ozer
SS-20
Benign prostat hiperplazisi veya alt idrar yolu semptomları olan hastalarda tamsulosin ve doksazosinin metabolik parametreler üzerine etkileriLütfullah Caştur
SS-21
Diyabetik hastaların lipid profilinin değerlendirilmesinde empagliflozinin etkisi Hakan Şıvgın
SS-22
Diyabeti olmayan hipertansif kalp yetersizliği hastalarında dapagliflozin tedavisinin ambulatuvar kan basıncı üzerine etkisiTolga Kunak
SS-23
Kanser hastalarında tip 2 diyabet sıklığı ve kanser türleri ile diyabet varlığı arasındaki ilişkiNilgün Işıksaçan
SS-24
Metabolik sendromu olan hastalarda karotis intima media kalınlığı ile fibroblast growth faktör binding protein-3 arasındaki ilişkiGoncagül Akdağ Uçar
SS-25
COVID-19 hastalarında IMA düzeyinin değerlendirilmesi Emel Sağlam
SS-26
Tip 2 diyabetli hastalarda empagliflozin tedavisinin maküler ödem üzerine etkileriSevde Nur Fırat
SS-27
Aralıklı ve sürekli oruç tutmanın vücut kompozisyonu ve metabolik biyokimyasal parametreler üzerine etkisinin insülin direnci mevcut hastalar ve sağlıklı bireylerde karşılaştırılmasıHilal Özkaya
SS-28
Yapay zekâ diyabetik retinopatiyi tespit edip evreliyorAhmed Cihad Genç

2 Ekim 2022, Pazar

09:15 - 10:50 Metabolik sendrom ekibinden dinleyelim
Oturum Başkanları: Aytekin Oğuz, Yüksel Altuntaş, Ahmet Temizhan
09:15 - 09:30
Metabolik sendrom ve bileşenlerinde “akılcı ilaç kullanımı ilkeleri” Miraç Vural Keskinler
09:30 - 09:45
PURE Türkiye: Pandemi sonrası sahada neler yaptık, nelerle karşılaştık? Burcu Tümerdem Çalık
09:45 - 10:05
Metabolik sendrom ve MAFLD Banu Mesçi
10:05 - 10:35
Telesağlık: Diyabet hemşireliğinde özgün videolar ile hasta eğitimi Güneş Alkaya Feyizoğlu
10:35 - 11:00
Tartışma
11:00 - 11:15
Kahve Molası
11:15 - 11:45 Sempozyum Özeti
11:15-11:45
Sempozyum Özeti
METSEND 2022”de neler konuşuldu? Sunumlardan başlıca mesajlar Gülçin Halise Görgülü, Şeyma Maraşlı
11:45 - 12:00
Ödül kazanan bildiriler
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından dereceye giren bildirilere Metabolik Sendrom Derneği tarafından alttaki ödüller verilecektir.
• Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt ve konaklama sponsorluğu
• Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
• Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
• Poster Bildiri Birincilik Ödülü: Gelecek Kongreye kayıt sponsorluğu
**Bildiri değerlendirmelerinin, bildiri ödüllerinin temini ve verilmesinin herhangi bir aşamasında, hiç bir firmanın (ruhsat/izin sahibi) müdahalesi veya sponsorluğu söz konusu değildir.
12:00 - 12:30
Kapanış

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları
Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 14 Ağustos 2022

Yazım Kuralları

  1. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
  2. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
  3. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
  4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  5. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
  6. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  7. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
  8. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelime geçmemelidir.
  9. Metin tek paragraf olmalıdır. 2 adet resim / 2 adet tablo eklenebilir.
  10. Yazılabilecek maksimum yazar sayısı 12'dir.
  11. Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Dikkat Edilecek Noktalar

  1. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
  2. Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
  3. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
  4. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.
  5. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.


KAYIT & KONAKLAMA

KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ
1 Mayıs 2022 ve Öncesi
1 Mayıs 2022 Sonrası
Uzman Hekim
2.500 TL 3.000 TL
Firma Yetkilisi
2.500 TL 3.000 TL

* Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
**Vergilerde oluşabilecek değişiklikler aynı şekilde yansıtılacaktır.

* 1 Mayıs 2022 tarihine kadar ödenen kayıtlar, erken kayıt olarak ücretlendirilecektir.
* 8 Haziran 2022 tarihinden sonra kongre kayıt iptali yapılmayacak olup, isim değişikliği yapılabilir.

Kayıt ücretlerine dahil olan hizmetler;
- Bilimsel oturumlara katılım
- Özet kitabı
- Program kitabı
- Sempozyum çantası
- Yaka kartı
- Katılım sertifikası

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Sempozyum kayıt ücretlerinin aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması ve banka dekontunun Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

HESAP NUMARALARI

Metabolik Sendrom Sempozyumu TL HESABI

Banka Adı Yapı Kredi Bankası
Şube Adı Beşiktaş (Şube Kodu: 014)
Hesap Adı Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
Hesap No 76418943 (TL Hesabı)
IBAN No TR100006701000000076418943


KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Titanic Bodrum Tanıtıcı VideosuOTEL
1 Mayıs 2022 ve Öncesi
1 Mayıs 2022 Sonrası
Titanic Deluxe Bodrum
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
Tek kişilik oda
Çift kişilik odada
kişibaşı
13.800 TL
9.000 TL 15.600 TL 10.250 TL
La Blanche Island Bodrum
12.600 TL
8.550 TL 14.400 TL 9.600 TL


*Konaklama Ücretlerine KDV dahil değildir.
**Vergilerde oluşabilecek değişiklikler aynı şekilde yansıtılacaktır.

*Kongre yan konaklama otel listesi ilerleyen günlerde anons edilecektir.

* 3 gece konaklama tarihleri: 29 Eylül-2 Ekim 2022
* Bu paketi alan katılımcılar, otelin her şey dahil konsepti bünyesindeki tüm servislerden faydalanabilecektir.

DIŞ KATILIM ÜCRETİ 5.000 TL + KDV ( 3 Günlük Dış Katılımcı Ücreti )
Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcılardan ve firma temsilcilerinden, kongre oteli olan Titanic Deluxe Bodrum’un“herşey dahil”konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir. Dış katılımcı ücretine kongre merkezi kullanımı, bir adet öğle yemeği ve iki adet kurabiyeli kahve molası dahildir. Dış Katılım bedeli 09:00 - 18:00 saatleri arasında geçerlidir. Günlük dış katılımcıların akşam kalması durumunda 18:30-23:30 saatleri arası için ücret kişi başı günlük 750-TL ‘dir.

KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI

* Konaklama iptal talepleri Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak bildirilmelidir.
* Yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.
* 1 Mayıs 2022’den sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
* En geç 22 Eylül 2022 tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Metabolik Sendrom Derneği ve Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmemektedir.
* Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.
* Rezervasyonun geçerli olabilmesi için, banka dekontunun Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.’ye (0 212 258 60 78) fakslanması gerekmektedir.

TRANSFER

* 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde talep edilecek transferler kişi başı tek yön 350 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.
* 29 Eylül-2 Ekim tarihleri dışında talep edilecek transferler için kişi başı tek yön 600 TL (KDV hariç) olarak fiyatlandırılacaktır.

KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI

Banka Adı Yapı Kredi Bankası
Şube Adı Beşiktaş (Şube Kodu: 014)
Hesap Adı Figür Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
Hesap No 76418943 (TL Hesabı)
IBAN No TR100006701000000076418943
İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİLİMSEL SEKRETARYA   Prof. Dr. Ahmet TEMİZHAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, ANKARA
temizhan@hotmail.com

ORGANİZASYON SEKRETARYASIFİGÜR Kongre Organizasyonları ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Nova Baran Center No: 4, 34360, Şişli - İstanbul
+90 212 381 46 00
+90 212 258 60 78
metsend@figur.net